Toimintakertomus 2017

Kertomusvuosi oli Muhoksen Urheilijoiden toiminnassa 72. Toiminta keskittyi lähinnä salibandyn ympärille. Harjoituksia pidettiin TähtiAreenalla, Palloilusalissa, Nuorten Ystävien salissa ja alakoululla. Lisääkin salivuoroja olisi tarvittu varsinkin junioreille ja isommasta salista. TähtiAreenalla järjestettiin vuoden aikana useita piirisarjanturnauksia.

Seuran tavoitteena on ollut edistää liikuntaharrastusta toiminta-alueellaan sekä luoda jäsenilleen mahdollisuudet harrastaa kilpa- ja kuntourheilua omien edellytystensä mukaan. Painopiste on ollut junioritoiminnassa.

Vuoden aikana jatkettiin muhoslaisten urheiluseurojen ja kunnan välistä yhteistyötä liikuntaharrastuksen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi Muhoksella. Yhteistyötä tehtiin yleisurheilutoiminnassa Laitasaaren Vedon ja kunnan liikuntatoimen kanssa esimerkiksi kunnanmestaruuskisojen järjestämisessä.

Kauden aikana on ollut keskustelua seurayhteistyöstä Muhoksen Pallosalamien kanssa lähinnä miesten edustusjoukkueen tiimoilta. Samalla on keskusteltu miesten osallistumisesta piirisarjaan vitosdivarissa. Tarkoituksena olisi myös se, että nykyisille junioreille varmistettaisiin lajin harrastamisen jatkomahdollisuudet omassa seurassa miesten sarjoissa jollakin tasolla.

Hallinto

Seuran toimintaa johti edellisen vuoden syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluivat seuraavat henkilöt: Aimo Manelius pj, Esa Koskela vpj, Mari Retsu siht, Pekka Keränen, Jouko Karhunen, Ilkka Mäkeläinen, Erkki Väätänen, Matti Kellokumpu ja Eeva-Maria Karhu. Syyskokouksessa Mari Retsu, Matti Kellokumpu ja Erkki Väätänen erovuoroisina jättäytyivät johtokunnasta. Uusina jäseninä johtokuntaan valittiin Jaakko Männikkö, Ville Nurkkala ja Tero Pitkänen.

Kokoukset

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin su 26.3 ja syyskokous su 3.12. Johtokunnan kokouksia pidettiin kolme kertaa. Jaosto ja joukkueet kokoontuivat kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Joukkueet pitivät lisäksi omia palavereitaan. Salibandykauden päättäjäiset pidettiin su 28.5 TähtiAreenalla.

Kilpatoiminta

Piirisarjoihin osallistui kaksi juniorijoukkuetta. Naiset osallistuivat 3 divisioonaan ja syksyllä 2 divisioonaan. Tämän lisäksi joukkueita osallistui muihin alueen turnauksiin kuten Leijona Liigaan, Oulu Cup:iin ja Oxdog:iin.ja Merikosken turnaukseen. Juniorijoukkueet osallistuivat lisäksi turnauksiin Seinäjoella ja Tallinnassa. Paikallisesti harjoituksia ja ystävyysotteluita pitivät lisäksi 2006-2007, 2008-20010 juniorijoukkueet ja miesten harrastejoukkue. Tarkemmat tiedot palloilujaoston toiminasta selviää sen omasta toimintakertomuksesta.

Kuntotoiminta

Aktiivista kuntotoimintaa harrasti miesten salibandyryhmä.

Kuntojaosto piti junioreiden yleisurheilun kunnanmestaruuskisat Ponkilan urheilukentällä yhteistyössä Laitasaaren Vedon ja kunnan kanssa.

Muu toiminta

Joukkueet järjestivät erilaisia talkoita ja myyntikampanjoita seuran varainhankinnan tueksi.

Seuran talous

Suurin tulolähde seuran tilille on pelaajilta perittävät kausimaksut. Lisäksi merkittävää tukea saatiin Muhoksen kunnan toiminta-avustuksesta. Joukkueilla on ollut lisäksi sponsorisopimuksia eri yritysten kanssa. Jonkun verran tuloja on tullut joukkueille myös talkootoiminnasta ja tuotteiden myynnistä.

Seuran taloutta heikensivät ja aiheuttivat edelleen tosin edellisvuotta pienemmän tilikauden tappion joukkueiden suuret turnausmaksut, tuomarimaksut, maksulliset salivuorot kunnan salien ulkopuolelta ja kausimaksujen alhaisuus kuluihin nähden. Joukkueiden vastuuta lisättiin tarkemmalla budjetoinnilla ja omien pankkitilien perustamisella ja kausimaksun nostolla piirisarjajoukkueille.

Ensimmäistä kertaa joukkueet pääosin itse hankkivat joukkueen pelaajille lisenssit ja vakuutukset. Tähän oli osin syynä Salibandyliiton uusi lisenssijärjestelmä ja verkko-ohjelma. Kaikki pelaajat piti kirjata järjestelmään yksitellen yhteystietoineen. Osalle joukkueista hankittiin seuran toimesta LähiTapiolan ryhmävakuutus, koska se tuli pelaajaa kohden halvemmaksi kuin SSL:n lisenssivakuutus.

Kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä ovat vastanneet Anne Karioja-Haavisto ja Jukka Karioja. Toiminnantarkastajina toimivat Ilkka Tahvanainen ja Anja Hepokangas.

Muhos 8.4.2018

Muhoksen Urheilijoiden johtokunta