Toimintakertomus 2018

Kertomusvuosi oli Muhoksen Urheilijoiden toiminnassa 73. Toiminta keskittyi lähinnä salibandyn ympärille. Harjoituksia pidettiin TähtiAreenalla, Palloilusalissa, Nuorten Ystävien salissa ja kirkonkylän alakoululla. Lisääkin salivuoroja olisi tarvittu varsinkin junioreille ja isommasta salista. TähtiAreenalla järjestettiin vuoden aikana useita piirisarjan pelejä pääosin turnausmuotoisesti.

Kertomusvuosi oli Muhoksen Urheilijoiden toiminnassa 73. Toiminta keskittyi lähinnä salibandyn ympärille. Harjoituksia pidettiin TähtiAreenalla, Palloilusalissa, Nuorten Ystävien salissa ja kirkonkylän alakoululla. Lisääkin salivuoroja olisi tarvittu varsinkin junioreille ja isommasta salista. TähtiAreenalla järjestettiin vuoden aikana useita piirisarjan pelejä pääosin turnausmuotoisesti.

Seuran tavoitteena on ollut edistää liikuntaharrastusta toiminta-alueellaan sekä luoda jäsenilleen mahdollisuudet harrastaa kilpa- ja kuntourheilua omien edellytystensä mukaan. Painopiste on ollut junioritoiminnassa. Mutta kertomusvuonna toiminta vilkastui reilusti myös aikuispuolella.

Vuoden aikana jatkettiin muhoslaisten urheiluseurojen ja kunnan välistä yhteistyötä liikuntaharrastuksen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi Muhoksella. Yhteistyötä tehtiin yleisurheilutoiminnassa Laitasaaren Vedon ja kunnan liikuntatoimen kanssa esimerkiksi kunnan yleisurheilu mestaruuskisojen järjestämisessä.

Miesten MuPS:n salibandytoiminta ja edustusjoukkue siirtyivät Muhoksen Urheilijoiden nimen alle ja aloitti kautensa syksyllä pohjoisen piirin 3 divarissa. Samanaikaisesti aloitti miesten 2. joukkue 5.divarissa. Tarkoituksena on se, että nykyisille junioreille varmistettaisiin lajin harrastamisen jatkomahdollisuudet omassa seurassa jatkossakin piirisarjatasolla. Naisten piirisarja joukkue vakiinnutti myös toimintaansa ja pelasi vuoden aikana sekä 2 että 3. divisioonassa. Tytöille pitäisi saada junioritoiminta käyntiin mahdollisimman pian. Laajempi harrastaminen ja joukkueiden lisääntyminen aiheuttaa ikävä kyllä ongelmia salien riittävyydessä ja sopivien harjoitusaikojen saannissa.

Hallinto

Seuran toimintaa johti edellisen vuoden syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluivat seuraavat henkilöt: Aimo Manelius pj, Esa Koskela vpj, Pekka Keränen, Jouko Karhunen, Ilkka Mäkeläinen, ja uusina jäseninä Jaakko Männikkö, Ville Nurkkala siht. ja Tero Pitkänen. Näiden lisäksi johtokuntaan valittiin syyskokouksessa vuodelle 2019 Ilpo Siika-aho.

Jalkapallo- ja salibandyjaosto

Puheenjohtajana toimi Esa Koskela. Muina jäseninä toimivat Pekka Keränen, Aimo Manelius, Ville Karppinen, Mika Lappalainen, Antti Pietarila, Jaakko Männikkö, Silja-Maija Luokkanen ja Tero Pitkänen.

Kuntojaosto

Kuntojaoston muodostivat seuran johtokunta.

Kokoukset

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin su 8.4 ja syyskokous su 9.12. Johtokunnan kokouksia pidettiin kaksi kertaa. Salibandyjaosto ja joukkueiden edustajat kokoontuivat kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Joukkueet pitivät lisäksi omia palavereitaan. Yhteisiä salibandykauden päättäjäjäisiä ei pidetty vaan ne pidettiin joukkueittain.

Kilpatoiminta

Piirisarjoihin osallistui keväällä kaksi juniorijoukkuetta. Syksyllä joukkueet yhdistyivät ja aloittivat syksyllä piirisarjan ikäluokassa 2003 syntyneet. Naiset osallistuivat keväällä 2 divisioonaan ja syksyllä tippumisen jälkeen 3 divisioonaan. Miesten edustusjoukkue eli MuhU 1 osallistui syksyllä piirin kolmosdivariin ja miesten 2 joukkue syksyllä vitosdivariin. Keväällä miesten 1 joukkue pelasi 4 divaria MuPS:n joukkueena, mutta nousi sarjan ylivoimaisena ykkösenä 3 divariin ja muuttui piirin luvalla MuhU:n nimen alle keväällä. Tämän lisäksi joukkueita osallistui muutamiin alueen turnauksiin. Juniorijoukkue ikäluokka 2003 osallistui lisäksi turnaukseen Tallinnassa ja toinen joukkue ikäluokka 2004 Rovaniemen turnaukseen.

Harrastetoiminta

Miesten harrastejoukkue harjoitteli keväällä tulevan 5 divari porukan matkassa, mutta syksyllä aloitti uusin voimin harjoitukset kerran viikossa. Junioreista ikäluokka 2005 piti harjoituksia kaksi kertaa viikossa. Mutta eivät tiettävästi osallistuneet turnauksiin tai sarjoihin. Ikäluokka 2008-2010 pitivät harjoituksia kerran viikossa keväällä salibandykouluna ja syksyllä omana ryhmänään myös kerran viikossa. Syksyllä alkoi uusi salibandykoulu ikäluokassa 2011-2012. Harjoituksia pidettiin kerran viikossa. Kaikki juniorijoukkueiden pelaajat olivat poikia.

Kuntotoiminta

Kuntojaosto auttoi Muhoksen kunnan yleisurheilu mestaruuskisojen järjestelyissä ja pienin osin Tervahiihdon avustustehtävissä Korkalavaarassa.

Joukkueiden vastuuhenkilöt syksyllä 2018
  • Miesten 1 joukkue Jari-Pekka Varjonen, Ilpo Siika-aho
  • Miesten 2 joukkue Tero Pitkänen
  • Naisten joukkue Janne Heikkinen, Johanna Ojala
  • Miesten harraste Erkki Väätänen
  • Ikäluokka 2003 Juha Yrjänäinen, Ville Nurkkala
  • Ikäluokka 2005 Jussi Tihinen
  • Ikäluokka 2008-10 Silja-Maija Luokkanen, Jani Mäkeläinen
  • Salibandykoulu Aimo Manelius, Olli Hagren

Muu toiminta

Joukkueet järjestivät erilaisia talkoita ja myyntikampanjoita seuran varainhankinnan tueksi.

Seuran talous

Suurin tulolähde seuralle on pelaajilta perittävät kausimaksut. Lisäksi merkittävää tukea saatiin Muhoksen kunnan toiminta-avustuksesta. Joukkueilla on ollut lisäksi sponsorisopimuksia eri yritysten kanssa. Jonkun verran tuloja on tullut joukkueille myös talkootoiminnasta ja tuotteiden myynnistä.

Seuran talous ja tulos saatiin parin huonon vuoden jälkeen plussan puolelle. Tähän päästiin tarkalla joukkueiden budjetoinnilla ja omavastuullisella varojen käytöllä. Kustannuksia tuovat lisenssit/vakuutukset, sarjamaksut, tuomarimaksut, maksulliset salivuorot aikuisille ja kunnan salien ulkopuolelta tulevat maksut myös junioreille. Pelaajien kausimaksuja piti korottaa aikaisempiin vuosiin nähden. Ainoastaan kahden nuorimman juniorijoukkueen taloudenpito hoidettiin seuran päätililtä.

Toista kertaa lähes kaikki joukkueet itse hankkivat joukkueen pelaajille lisenssit ja vakuutukset. Tähän oli syy jo tullut vuosi sitten, kun käyttöön otettiin Salibandyliiton uusi lisenssijärjestelmä ja verkko-ohjelma. Kaikki pelaajat piti kirjata järjestelmään yksitellen yhteystietoineen. Osalle joukkueista hankittiin seuran toimesta LähiTapiolan ryhmävakuutus, koska se tuli pelaajaa kohden halvemmaksi kuin SSL:n lisenssivakuutus.

Kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä ovat vastanneet Anne Karioja-Haavisto ja Jukka Karioja. Toiminnantarkastajina toimivat Ilkka Tahvanainen ja Anja Hepokangas.

Muhos 28.4.2019

Muhoksen Urheilijoiden johtokunta